גלרית סרטים

ביובית 24/7

Media

שורשים בצנרת ביוב

Media

החלפת צינור בסנפליג

Media

חיתוך שורשים

Media