המלצתו של מוטי אלל, נכסי אריאל

אלי ביצע אצלנו פרויקט גדול של החלפת צנרת בבית האדום בנס ציונה. על אף שמדובר בפרויקט מורכב, העבודה נעשתה במקצועיות ובמהירות ובסופה לא ניתן היה לזהות או להניח שלפני כן הוחלפה במקום צנרת מלאה. אנחנו ניעזר ב'גדולי האינסטלציה' גם בעתיד וממליצים עליהם לכל מכרינו.